קבוצת לימוד ח

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר 29.05.22
כרך א' עמודים מג'-מח'
יום שני
כט' אייר 30.05.22
כרך א' עמודים צא'-צו
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון 31.5.22
כרך ב' עמודים קלט'-קמד'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קפז'-קצב'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים רלה'-רמ'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רפג'-רפח'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שלא'-שלו'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ד' עמודים שעט'-שפד'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תכז'-תלב'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תעה'-תפ'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ה' עמודים תקכג'-תקכח'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקעא'-תקעו'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תריט'-תרכד'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים ד'-ט'