קבוצת לימוד ו

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר- 29.05.22
כרך א' עמודים לא'-לו'
יום שני
כט' אייר- 30.05.22
כרך א' עמודים עט'-פד'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון- 31.5.22
כרך ב' עמודים קכז'-קלב'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קעה'-קפ'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים רכג'-רכח'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רעא'-רעו'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שיט'-שכד'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שסז'-שעב'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תטו'-תכ'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תסג'-תסח'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ה' עמודים תקיא'-תקטז'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקנט'-תקסד'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תרז'-תריב'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרנה' -תרס'