קבוצת לימוד א

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר - 29.05.22
כרך א' עמודים לז'-מב'
יום שני
כט' אייר - 30.05.22
כרך א' עמודים פה'-צ'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון - 31.5.22
כרך ב' עמודים קלג'-קלח'
יום רביעי
ב' סיון - 1.6.22
כרך ב' עמודים קפא'-קפו'
יום חמישי
ג' סיון - 2.6.22
כרך ב' עמודים רכט'-רלד'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ב' עמודים רמא'-רמו'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים רפט'-רצד'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שלז'-שמב'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים שפה'-שצ'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תלג'-תלח'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ד' עמודים תפא'-תפו'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקכט'-תקלד'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תקעז'-תקפב'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ה' עמודים תרכה'-תרל'